Kariéra

Pekár

Náplň práce

 • Výroba pekárenských výrobkov podľa interných procedúr
 • Dodržiavanie hygienických predpisov
 • Dodržiavanie štandardov komunikácie so zákazníkom
 • Dokladanie tovaru
 • Obsluha zákazníka

Požiadavky

 • Stredoškolské vzdelanie bez maturity/s maturitou
 • Skúsenosti, resp. vyučenie v oblasti potravinárstva sú výhodou
 • Ochota pracovať a učiť sa
 • Ochota pracovať na zmeny
 • Prozákaznícka orientácia
 • Zodpovednosť, lojalita, komunikácia, precíznosť
Mäsiar - zaujímavé finančné ohodnotenie

Náplň práce

 • Predaj mäsa a mäsových výrobkov zákazníkom
 • Dodržiavanie hygienických predpisov
 • Starostlivosť o tovar a zverené technické zariadenia
 • Udržiavanie čistoty pracovného prostredia
 • Obsluha zákazníkov poskytovanie informácií o tovare

Požiadavky

 • Stredoškolské bez maturity/s maturitou
 • Minimálne ročná prax
 • Ochota pracovať a učiť sa
 • Ochota pracovať na zmeny
 • Prozákaznícka orientácia
 • Zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť
Predavač / pokladník / pultový predavač

Náplň práce

 • Vykladanie tovaru na predajni a v sklade, kontrola označenia tovaru názvom a cenou
 • Starostlivosť o tovar na zverenom úseku, komunikácia a obsluha zákazníka
 • Poskytovanie informácií o tovare
 • Blokovanie tovaru na registračnej pokladni
 • Ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného

Požiadavky

 • Základné vzdelanie
 • Výučný list/stredoškolské vzdelanie
 • Zodpovedný prístup k práci
 • Príjemné a komunikatívne vystupovanie
 • Ochota pracovať a učiť sa
 • Ochota pracovať na zmeny
 • Prozákaznícka orientácia
 • Zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť
 • Prax v maloobchode je výhodou (nie podmienkou)
Vedúci predajne / zástupca vedúceho predajne / vedúci úseku

Náplň práce

 • Zodpovednosť za predaj v garančnej dobe, kontrola kvality predávaného tovaru
 • Zodpovednosť za riadenie  a chod maloobchodnej prevádzky
 • Výber, zaškoľovanie a vedenie tímu pracovníkov prevádzky
 • Zodpovednosť za zvyšovanie obratu a zachovávanie vysokých štandardov starostlivosti o zákazníka
 • Monitoring konkurencie, participácia na cenových a promočných aktivitách
 • Riešenie operatívnych problémov na prevádzke

Požiadavky

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou a vyššie
 • Minimálne ročná prax v maloobchode s potravinami
 • Skúsenosť s vedením a motivovaním tímu ľudí sú výhodou
 • Výborné organizačné zručnosti
 • Silná prozákaznícka orientácia
 • Komunikatívnosť, vysoká flexibilita, lojálnosť, odolnosť voči stresu
Predavač - skladník

Náplň práce

 • Preberanie tovaru v zmysle platných interných procedúr obehu tovaru
 • Kontrola kvality, množstva a záruky preberaného tovaru
 • Obsluha paletových a vysokozdvižných vozíkov v prípade potreby
 • Vykladanie tovaru na predajnej ploche

Požiadavky

 • Výučný list/stredoškolské vzdelanie
 • Zodpovedný prístup k práci
 • Ochota pracovať a učiť sa
 • Ochota pracovať na zmeny
 • Prozákaznícka orientácia
 • Zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť
 • Prax v maloobchode je výhodou (nie podmienkou)
Špecialista kontrolingu

Náplň práce

 • nákladový kontroling
 • príprava, vyhodnotenie a komunikovanie výsledkov spoločnosti
 • spoluúčasť pri tvorbe rozpočtu a následná kontrola plnenia
 • optimalizácia a efektívne nastavenie procesov
 • aktívna účasť v projektoch, prezentáciách, marketingových akciách

Miesto výkonu práce

Mokráň Záhon 2, Bratislava

Požiadavky na zamestnanca:

 • Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. Stupňa, vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore: ekonomické
 • Jazykové znalosti: Anglický jazyk - Začiatočník (A2)
 • Počítačové znalosti

  Microsoft Excel - expert
  Microsoft Word - expert
  Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Počet rokov praxe : 2
 • Osobnostné predpoklady a zručnosti: proaktivita, presnosť, riešenie problémov, samostatnosť a flexibilita, zodpovednosť

Iné výhody

 • možnosť profesijného rozvoja a osobnostného rastu
 • zľavy na nákupy
Špecialista čerstvých potravín

Náplň práce

 • Zodpovedá za maximalizovanie obratov a zachovávanie vysokých štandardov vo zverenom tovarovom segmente na základe nastavených cieľov
 • Zodpovedá za minimalizovanie strát vo zverenom tovarovom segmente na základe nastavených cieľov
 • Zodpovedá za zavádzanie procesov, kontroluje a monitoruje procesy a prijíma opatrenia na odstraňovanie nedostatkov, monitoruje a koučuje
 • Zaisťuje a vykonáva reportovanie výsledkov vzhľadom k plánovaným cieľom vo svojej pôsobnosti
 • Monitoruje aktivity konkurencie, odporúča cenové a promočné aktivity, navrhuje a realizuje riešenia smerujúce k podpore predaja
 • Kontroluje dodržiavanie hygieny, BOZP a PO na pracoviskách a prijíma opatrenia na zlepšenie
 • Vedie a kontroluje zamestnancov obchodov, tak aby boli dodržané všetky prevádzkové štandardy (správanie sa zamestnancov k zákazníkom, HACCP, oceňovanie tovaru a i.)
 • Podporuje a realizuje úlohy pri procese rebrandingu a remodelingu na zverenom úseku
 • Participuje s kolegami na adekvátnom zaškolení nových zamestnancov, tak aby spoločnosť budovala odborný personál

Miesto výkonu práce

Mokráň Záhon 2, Bratislava

Požiadavky na zamestnanca:

 • Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. Stupňa, vysokoškolské III. stupňa
 • Vzdelanie v odbore: obchod, potravinárstvo
 • Počítačové znalosti
  Microsoft Excel - pokročilý
  Microsoft Word - pokročilý
  Microsoft PowerPoint - pokročilý
 • Počet rokov praxe : 3
 • Osobnostné predpoklady a zručnosti: skúsenosť s prácou v retailovej spoločnosti, time management, skúsenosti s vedením a koučovaním, aktívny prístup k práci, bussiness orientácia, rozhodnosť, samostatnosť, flexibilita, schopnosť odolávať stresu

Iné výhody

 • možnosť profesijného rozvoja a osobnostného rastu
 • zľavy na nákupy
Asistent technického oddelenia

Náplň práce

 • Koordinuje a zabezpečuje administratívny chod technického oddelenia a vykonáva ostatné činnosti prevažne administratívneho, alebo podporného charakteru v zmysle pokynov nadriadeného
 • Navrhuje a po schválení realizuje riešenia vo zverených oblastiach zodpovednosti
 • Spolupracuje na tvorbe a sledovaní rozpočtu oddelenia a kontrole plánovaných nákladov oddelenia za jednotlivé nákladové účty
 • Participuje na ostatných projektoch a procesoch
 • Zabezpečuje prípravu všetkých požadovaných podkladov a štúdií požadovaných nadriadeným za účelom sprehľadnenia alebo rozvoja pridelenej oblasti, alebo prostredia technického oddelenia
 • Sleduje vývoj procedúr a legislatívy vo svojej oblasti zodpovednosti a riadi sa nimi
 • Zodpovedá za prácu s informáciami a za konečnú formu a obsah dokumentov, ktoré vytvorí

Miesto výkonu práce

Mokráň Záhon 2, Bratislava

Požiadavky na zamestnanca:

 • Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, študent vysokej školy, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. Stupňa, vysokoškolské III. stupňa
 • Jazykové znalosti: Anglický jazyk - Úplný začiatočník (A1)
 • Počítačové znalosti
  Microsoft Excel - pokročilý
  Microsoft Word - pokročilý
  Microsoft PowerPoint - základy
 • Vodičský preukaz: B
 • Osobnostné predpoklady a zručnosti: flexibilita, tímová spolupráca, konštruktívne myslenie, orientácia na zákazníka, samostatnosť, presnosť, dobré komunikačné schopnosti, organizačné schopnosti

Iné výhody

 • práca v mladom kolektíve, možnosť osobného rastu
 • zľavy na nákup
Technik údržby – prevádzkový elektrikár

Náplň práce

 • Komplexne po technickej stránke zabezpečuje plynulý chod predajní/ objektov/, prevádzok, navrhuje riešenia pre technickú údržbu vo zverených oblastiach
 • Vykonáva preventívne servisné prehliadky chladiacich zariadení, súčinnosť pri odmrazovaní a čistení pridelených zariadení, vykonávanie funkčných skúšok
 • Vykonáva elektro-inštalačné práce na chladiacich a mraziacich jednotkách, opravu a čistenie kondenzačného potrubia
 • Zabezpečuje doregulovanie teploty na daných chladiacich a mraziacich jednotách
 • Analyzuje situáciu na jednotlivých predajniach a navrhuje technické zlepšenia
 • Vedie dokumentáciu opráv a preventívnej údržby, operatívne riešenia havarijných situácií
 • Vykonáva zaškoľovanie zamestnancov na zariadenia, ktoré sú na prevádzkach a nevyžadujú si špecifickú odbornosť
 • Vykonáva odvoz, dovoz a presun rôzneho materiálu a zariadení
 • Vykonáva drobné stavebných práce
 • Spolupracuje s obchodnými jednotkami na odstraňovaní nedostatkov zistených kontrolnými orgánmi v zmysle uložených opatrení

Miesto výkonu práce

Mokráň Záhon 2, Bratislava

Požiadavky na zamestnanca:

 • Požadované vzdelanie: stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa
 • Vzdelanie v odbore: správa budov, energetika
 • Počítačové znalosti:
  Microsoft Excel - základy
  Microsoft Word - základy
  Microsoft Outlook - základy
 • Vodičský preukaz: B (aktívny vodič), VP sk. C výhodou, nie podmienkou
 • Počet rokov praxe: 5
 • Osobnostné predpoklady a zručnosti: zodpovednosť, dobré komunikačné a organizačné schopnosti, samostatnosť a flexibilita, orientácia na cieľ a výsledok, proaktivita, time management, dobré zvládanie stresových situácií
 • Kurzy a školenia: Elektrikár § 23 - výhoda nie podmienka; Kuričský preukaz §16 – výhoda nie podmienka
 • Obsluha motorových vozíkov, práca vo výškach

Iné výhody

 • možnosť osobnostného rastu
 • práca v stabilnej spoločnosti
 • zľava na nákup
Skladník – suchý sklad / logistika

Náplň práce

 • Preberanie tovaru v zmysle platných interných procedúr obehu tovaru
 • Kontrola kvality, množstva, záruky preberaného tovaru
 • Obsluha paletových a vysokozdvižných vozíkov
 • Starostlivosť o zverené technické zariadenia
 • Práca so skenerom

Miesto výkonu práce

Na pántoch 18, Bratislava

Požiadavky

 • Základné vzdelanie, stredoškolské vzdelanie bez maturity/s maturitou
 • Fyzická zdatnosť a ochota pracovať na zmeny
 • Ochota pracovať a učiť sa
 • Preukaz na obsluhu VZV nie je podmienkou, ale výhodou
 • Prax v obchode vítaná
 • Skladové hospodárstvo základy
 • Zodpovednosť, lojalita, precíznosť
Skladník – chladený sklad / logistika

Náplň práce

 • Preberanie tovaru v zmysle platných interných procedúr obehu tovaru
 • Kontrola kvality, množstva, záruky preberaného tovaru
 • Obsluha paletových a vysokozdvižných vozíkov
 • Starostlivosť o zverené technické zariadenia
 • Práca so skenerom

Miesto výkonu práce

Na pántoch 10, Bratislava

Požiadavky

 • Základné vzdelanie, stredoškolské vzdelanie bez maturity/s maturitou
 • Fyzická zdatnosť a ochota pracovať na zmeny
 • Ochota pracovať a učiť sa
 • Preukaz na obsluhu VZV nie je podmienkou, ale výhodou
 • Prax v obchode vítaná
 • Skladové hospodárstvo základy
 • Zodpovednosť, lojalita, precíznosť
Administátor(ka) skladu

Náplň práce

 • Systémové opravy stavu skladu
 • Dohľadávanie pohybov tovaru
 • Riešenie reklamácií a vratiek
 • Spracovávanie inventúr
 • Starostlivosť o zverené technické zariadenia
 • Práca so skenerom a počítačom

Miesto výkonu práce

Na pántoch 10, Bratislava

Požiadavky

 • Stredoškolské vzdelanie bez maturity / s maturitou
 • Microsoft Office - pokročilý
 • Vodičský preukaz typu B
 • Prax v logistike vítaná
 • Ochota učiť sa
 • Zodpovednosť, lojalita, precíznosť, flexibilita
Vedúci skladu

Náplň práce

 • Vedenie, riadenie a motivovanie zamestnancov na pridelenom oddelení, plánovanie a kontrola dochádzky/ dovoleniek
 • Plánovanie a kontrola technického stavu skladu a techniky
 • Reporting podľa požiadaviek skladu a nadriadeného
 • Riešenie vzniknutých situácií vyplývajúcich z chodu oddelenia, komunikácia so všetkými oddeleniami spoločnosti, dodávateľmi a štátnymi orgánmi
 • Vedenie a príprava inventúr v zmysle pokynov nadriadeného, zodpovednosť za prevedenie a výsledok inventúr
 • Zodpovednosť za spoluprácu pri riešení reklamácií, vratiek, inventúr, poškodeného tovaru, odpisov, poistných udalostí, krádeží a ostatných parametrov
 • Práca s NZV, VZV, PC, SKENER

Miesto výkonu práce

Na Pántoch 10/18, Bratislava (Rača)

Požiadavky na zamestnanca:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou a vyššie
 • minimálna 2 ročná prax
 • administratívne a ekonomické znalosti
 • skladové hospodárstvo - pokročilý
 • Microsoft Office- pokročilý
 • vodičský preukaz typu B
 • organizačné schopnosti, odolnosť voči stresu
 • skúsenosti s vedením ľudí sú výhodou
 • zodpovednosť, lojalita, precíznosť, flexibilita
Expedičný pracovník

Náplň práce

 • kontrola a sumarizácia paliet a s tým spojená administratíva
 • kontrola správnosti zabalených a označených paliet
 • príprava tovaru k expedícii
 • preberanie a kontrola vráteného tovaru
 • obsluha elektrických paletových vozíkov
 • starostlivosť o zverené technické zariadenia
 • práca so skenerom a PC

Miesto výkonu práce

Na Pántoch 10/18, Bratislava (Rača)

Požiadavky na zamestnanca:

 • stredoškolské vzdelanie s maturitou a vyššie
 • prax v logistike vítaná
 • preukaz na obsluhu VZV nie je podmienkou, ale výhodou
 • ochota učiť sa
 • zodpovednosť, lojalita, precíznosť, flexibilita, teamový hráč