Je pre mňa veľkou cťou predstaviť vám všetky kroky, ktoré sme zrealizovali, aby sa vaše Terno naozaj zmenilo k lepšiemu.

22.06.2016

Vážení zákazníci, je pre mňa veľkou cťou predstaviť vám všetky kroky, ktoré sme zrealizovali, aby sa vaše Terno naozaj zmenilo k lepšiemu.

Prvou prioritou bolo vytvorenie profesionálneho nákupného tímu a tvorivej, konštruktívnej atmosféry. Len po naplnení tejto prvej priority sme sa mohli pustiť do zdolávania ďalších úloh. Azda najnáročnejšou úlohou bolo a stále je získať si späť dôveru dodávateľov.

Intenzívne sme pracovali na zmene nastavení vzťahov s dodávateľmi a získaní nových dodávateľov, rozbehli sme štandardné zásobovanie, aktualizovali sme, ale najmä rozšírili sortiment, pričom kladieme dôraz na menších lokálnych výrobcov a produkty zdravej výživy. Napríklad v novootvorenej predajni Žilina poskytujeme najširší vyber bezlepkových výrobkov. Rovnako plánujeme rozširovať aj sortiment našej vlastnej výroby, a to najmä pečivo a lahôdky. Aby sme nestratili dych a mohli vám prinášať nielen kvalitný tovar, ale aj výhodné ceny a profesionálny zákaznícky prístup, nastavili sme si efektívne interné procesy a komunikáciu. V najbližšom polroku nás čaká mnoho výziev, ako napríklad prestavba predajní, rozšírenie sortimentu, optimalizácia vystavenia na regáloch. To všetko preto, aby bolo Terno atraktívnejšie pre vás - našich zákazníkov.

Veríme, že aj vďaka vám sa nám podarí naplniť naše ciele a získať nových spokojných zákazníkov.


Zuzana Cseriová
riaditeľ nákupu TERNO real estate