Predstavili sme verejnosti nové logo TERNO

14.04.2016

„Po dôkladnej analýze vnímania našich značiek súčasnými aj novými potenciálnymi zákazníkmi sme prišli k záveru, že značka Terno má okrem samotného pozitívneho významu vysoký potenciál zastrešiť rôzne veľkostné koncepty, ktoré sú súčasťou našej predajnej siete, ako aj nové predajné koncepty, na ktorých aktuálne pracujeme. Značku Terno plánujeme ďalej budovať a rozvíjať,“ uviedla Anna Buzinkay, marketing director TERNO real estate. Jednotlivé prevádzky Terno prejdú komplexnou zmenou postupne. Pre zákazníkov bude najviditeľnejšou zmenou rebranding, ktorý sa okrem zmeny loga dotkne aj exteriérových a interiérových úprav. „Máme ambiciózny plán, nakoľko chceme v krátkom čase revitalizovať veľké množstvo predajní – postupne celú sieť. Navyše, súčasťou zmien bude aj nové nastavenie systému motivácie našich zamestnancov v predajniach, ktoré má prispieť k zlepšeniu služieb poskytovaných našim zákazníkom na mieste predaja. Za absolútnu nevyhnutnosť, samozrejme, považujeme dostatok tovaru v predajniach a správne nastavenú a aplikovanú cenovú stratégiu,“ zdôraznila Zuzana Cseriová, riaditeľka nákupu a predaja TERNO real estate.