Rozširujeme sortiment, aby sme tak naplnili potreby aj toho najnáročnejšieho zákazníka

31.05.2016

Podarilo sa vyrovnať viac ako dve tretiny našich pohľadávok, znovu oživiť proces budovania nových vzťahov založených na dôvere a profesionalite a uzavrieť vyše 280 nových zmlúv s dodávateľmi, čo vedie k rozširovaniu kvalitného sortimentu.