Staráme sa

Problém plytvania potravinami nám nie je ľahostajným, preto sme sa v spoluprácu s Potravinovou bankou Slovenska rozhodli pomáhať sociálne slabším ľuďom a rodinám. Už počas pilotného projektu darovala spoločnosť Terno trvanlivé potraviny v hodnote až 10 000€.

Zistiť viac

Združenia a charity spolupracujúce s Terno a Potravinovou bankou Slovenska

Armáda spásy ako medzinárodné hnutie je súčasťou všeobecnej kresťanskej cirkvi. Jej posolstvo je založené na Biblii. Jej služba je motivovaná láskou k Bohu, a v jeho mene napĺňať ľudské potreby bez akejkoľvek diskriminácie.
armadaspasy.sk

Pomáhame ľuďom v krízovej situácii napĺňať najzákladnejšie životné potreby, pomáhame chorým a bezvládnym ľuďom na ulici a tiež im pomáhame pri riešení aktuálnej situácie a hľadaní cesty späť k bežnému životu.
sk.depaulcharity.org

Ide o jedno z najväčších zariadení na Slovensku poskytujúcich sociálne služby chudobným. Útulok Dobrého Pastiera je útulkom pre ľudí, ktorým život nedožičil toľko, čo ostatným. Je to útulok aj pre tých, ktorí si nevážili, čo mali, až kým o to neprišli.
ozdobrypastier.eu

Prostredníctvom sociálnych, zdravotníckych, vzdelávacích a doplnkových služieb podávame pomocnú ruku ľuďom v núdzi, aby každý mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie bez ohľadu na rasu, pohlavie, vek, národnosť, náboženstvo, politické a iné zmýšľanie.
gkcharita-po.sk

Na základe hodnôt kresťanskej lásky k blížnemu a vedomia ľudskej dôstojnosti Spišská katolícka charita pomáha ľuďom, ktorí sa nemôžu sami o seba postarať, či už je to v dôsledku starnutia, fyzického alebo duševného handicapu alebo nepriaznivých sociálnych podmienok. Hlavným poslaním Spišskej katolíckej charity je poskytovať všeobecne prospešné služby všetkým ľuďom bez akéhokoľvek obmedzenia.
caritas.sk

Poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. Prostredníctvom jej profesionálnej pomoci ľuďom v núdzi a vďaka podpore darcov sa snaží znižovať počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v akejkoľvek núdzi, či už hmotnej, sociálnej alebo v oboch súčasne.
charita.sk

Hlavnou náplňou Slovenského misijného hnutia je starostlivosť a podpora katolíckych misií, zabezpečovanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva, organizovanie rôznej podpory pre osoby v núdzi na Slovensku a v zahraničí.
smh.sk

Účelom sociálnej výdajne nie je zabezpečovať základné životné a stravovacie potreby obyvateľov v plnom rozsahu, ale doplnkovou formou pomôcť obyvateľom Petržalky, ktorí sa nachádzajú v núdzi, zmierniť ich ťažkú sociálnu situáciu a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne.


Terno predajne zapojené do projektu Darovanie potravín

 • Terno

  • Adresa:
  • Starhradská 1
  • Bratislava
  • 82104
  • tel.: 0908 770 828

  Táto predajňa darováva potraviny charite Sociálna výdajňa MsÚ Petržalka

 • Terno plus

  • Adresa:
  • Haanova 29
  • Bratislava
  • 85103
  • tel.: 0918 714 374

  Táto predajňa darováva potraviny charite Armáda spásy Depaul Slovensko

 • Terno plus

  • Adresa:
  • Hálova 5
  • Bratislava
  • 85101
  • tel.: 0908 764 013

  Táto predajňa darováva potraviny charite Armáda spásy Depaul Slovensko

 • Terno plus

  • Adresa:
  • Ovsištské nám. 1
  • Bratislava
  • 85104
  • tel.: 0908 770 822

  Táto predajňa darováva potraviny charite Armáda spásy Depaul Slovensko

 • Terno

  • Adresa:
  • Svätoplukova 11/B
  • Pezinok
  • 90201
  • tel.: 0908 770 823

  Táto predajňa darováva potraviny charite Armáda spásy Depaul Slovensko

 • Terno

  • Adresa:
  • Zlatovská 9
  • Trenčín
  • 91105
  • tel.: 0914 354 979

  Táto predajňa darováva potraviny charite Slovenská katolícka charita

 • Terno

  • Adresa:
  • J. Bottu 5
  • Trnava
  • 91701
  • tel.: 0914 364 203

  Táto predajňa darováva potraviny charite Armáda spásy Depaul Slovensko

 • Terno

  • Adresa:
  • Zálužická 49
  • Bratislava
  • 82101
  • tel.: 0914 354 969

  Táto predajňa darováva potraviny charite Sociálna výdajňa MsÚ Petržalka

 • Terno

  • Adresa:
  • Schneidera Trnavského 4
  • Bratislava
  • 84101
  • tel.: 0914 354 448

  Táto predajňa darováva potraviny charite Sociálna výdajňa MsÚ Petržalka

 • Terno

  • Adresa:
  • Mlynarovičova 9
  • Bratislava
  • 85101
  • tel.: 0914 354 443

  Táto predajňa darováva potraviny charite Armáda spásy Depaul Slovensko

 • Terno

  • Adresa:
  • Vlastenecké nám. 3
  • Bratislava
  • 85101
  • tel.: 0914 354 442

  Táto predajňa darováva potraviny charite Armáda spásy Depaul Slovensko

 • Terno plus

  • Adresa:
  • Na Troskách 25
  • Banská Bystrica
  • 974 01
  • tel.: 0908 770 834

  Táto predajňa darováva potraviny charite Slovenské misijné hnutie