Oznamy

Rekonštrukcia predajne Hypernova Prešov, Vihorlatská 1A, Prešov

08.08.2017

Oznámenie o pozastavení predaja, z dôvodu rekonštrukcie prevádzky

TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava IČO: 50020188, na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti, v zmysle § 6 odst. 1) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách a § 37 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení, oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu rekonštrukčných prác

s účinnosťou od 21. 08. 2017 do 01. 09. 2017, pozastavuje predaj na prevádzke Hypernova Prešov, Vihorlatská 1A, Prešov.