Oznamy

Rekonštrukcia predajne TERNO Bratská 3, 851 Bratislava

31.05.2017

Oznámenie o pozastavení predaja, z dôvodu rekonštrukcie prevádzky

TERNO real estate s.r.o., Bratská 3, 851 01 Bratislava IČO: 50020188, na základe rozhodnutia vedenia spoločnosti, v zmysle § 6 odst. 1) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách a § 37 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení, oznamuje svojim zákazníkom, že z dôvodu rekonštrukčných prác

s účinnosťou od 01.07.2017, pozastavuje predaj na prevádzke TERNO Bratská 3, 851 Bratislava.

Prípadné reklamácie tovaru zakúpeného v tejto prevádzke si môžu zákazníci uplatniť v prevádzkach:
TERNO Starhradská 1, 851 01 Bratislava,
TERNO Romanova 20, 851 02 Bratislava,
TERNO Jasovská 3/A, 851 07 Bratislava.