Cuketa zelená voľná

1kg

Vypestované na Slovensku