Mecom Nitran saláma

100 g, pultový predaj

1 kg = 6,500 €

V ponuke aj 75 g balenie za 0,69 €

1 kg = 9,200 € a 300 g balenie za 2,49 €, 1 kg = 8,300 €