Terno karta

Od 01.01.2017 bol zrušený 1 % bonus za nákupy zrealizované v roku 2017. Namiesto neho sme pre Vás pripravili nové benefity, ktoré nájdete v sekcii „Výhody karty“. Bonus za nákupy zrealizované v roku 2016 si budete môcť uplatniť v termíne od 6.4. do 30.6.2017.

Skvelé výhody s Terno Kartou

Skvelé výhody

* Hľadaj v predajniach produkty označené symbolom

Terno kartu je možné získať na ktorejkoľvek predajni Terno, Moja Samoška a Hypernova.

 • Na predajni alebo na webovej stránke v sekcii Žiadosť o nákupnú kartu je potrebné vyplniť žiadosť o vydanie nákupnej karty Terno karta.
 • Vyplnenú žiadosť odovzdajte pri pokladni, kde okamžite získate vašu Terno kartu, ktorú môžete ihneď používať.
 • Terno karta pozostáva z hlavnej karty a dvoch dodatkových kariet, ktoré môžu využívať vaši rodinní príslušníci.
Terno karta

Dodatková karta

Terno karta

Vyplňte, prosím, formulár nižšie, vygenerovanú žiadosť vytlačte a zaneste na najbližšiu predajňu Terno,
kde vám bude vystavený duplikát karty alebo vyplňte tlačivo priamo na predajni. Pozrite si zoznam predajní.

?
Povinné údaje*

Zákazník ako dotknutá osoba týmto v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a následne doplnený zákonom 84/214 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva odoslaním tohto formulára súhlas na spracovanie svojich uvedených osobných údajov, a to:

 • spoločnosti TERNO real estate, s.r.o., na vedenie evidencie držiteľov zákazníckych nákupných kariet, na priamy marketing a distribúciu nákupných kariet,
 • tretím stranám spolupracujúcim so spoločnosťou TERNO real estate, s.r.o., pre účely marketingových aktivít a zasielania obchodných ponúk e-mailom alebo poštou a pre telefonický kontakt z dôvodu prieskumu trhu.

Tento súhlas platí počas využívania nákupnej karty, pričom zákazník berie na vedomie, že v prípade porušenia svojich práv sa môže domáhať ochrany podľa uvedeného zákona. Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na využívanie a poskytovanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, a to písomnou formou. Dotknutá osoba zároveň berie na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými zákonmi SR. Držiteľom nákupnej karty Terno karta môže byť osoba, ktorá dovŕšila vek 18. rokov. Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, aktuálne a úplné.

Vyplňte, prosím, formulár nižšie, vygenerovanú žiadosť vytlačte a zaneste na najbližšiu predajňu Terno,
kde vám bude vystavená Terno karta alebo vyplňte tlačivo priamo na predajni. Pozrite si zoznam predajní.

Povinné údaje*

Zákazník ako dotknutá osoba týmto v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a následne doplnený zákonom 84/214 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov dáva odoslaním tohto formulára súhlas na spracovanie svojich uvedených osobných údajov, a to:

 • spoločnosti TERNO real estate, s.r.o., na vedenie evidencie držiteľov zákazníckych nákupných kariet, na priamy marketing a distribúciu nákupných kariet,
 • tretím stranám spolupracujúcim so spoločnosťou TERNO real estate, s.r.o., pre účely marketingových aktivít a zasielania obchodných ponúk e-mailom alebo poštou a pre telefonický kontakt z dôvodu prieskumu trhu.

Tento súhlas platí počas využívania nákupnej karty, pričom zákazník berie na vedomie, že v prípade porušenia svojich práv sa môže domáhať ochrany podľa uvedeného zákona. Dotknutá osoba je oprávnená odvolať súhlas na využívanie a poskytovanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, a to písomnou formou. Dotknutá osoba zároveň berie na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými zákonmi SR. Držiteľom nákupnej karty Terno karta môže byť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov. Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, aktuálne a úplné.

Ako môžem získať Terno kartu?

Terno kartu je možné získať na ktorejkoľvek predajni Terno, Moja Samoška a Hypernova. Na predajni alebo cez webovú stránku v sekcii Žiadosť o nákupnú kartu je potrebné vyplniť žiadosť o vydanie nákupnej karty Terno karta. Vyplnenú žiadosť odovzdajte pri pokladni, kde okamžite získate vašu Terno kartu, ktorú môžete ihneď používať.

Čo mám urobiť, ak som stratil svoju Terno kartu?

V ktorejkoľvek z našich predajní alebo cez webovú stránku v sekcii Žiadosť o duplikát je možné v prípade straty, krádeže alebo poškodenia požiadať o vydanie duplikátu nákupnej karty. Duplikát nákupnej karty vám bude vydaný ihneď na predajni pri pokladni po odovzdaní žiadosti.

Kde môžem vidieť výšku svojich zaregistrovaných nákupov?

Na pokladničnom doklade z nákupu, počas ktorého bola použitá vaša nákupná karta, je v riadku: váš obrat do včera možné zistiť výšku vašich zaregistrovaných nákupov k včerajšiemu dňu.

Ako si vypočítam výšku môjho bonusu?

Bonus v hodnote 1% z nákupov sa vypočítava vždy po skončení príslušného kalendárneho roka zo všetkých nákupov zrealizovaných za príslušný kalendárny rok a jeho výpočet možno ilustrovať na nižšie uvedenom príklade.
Napríklad: pokiaľ ste uskutočnili nákupy v aktuálnom roku v celkovej hodnote napr. 500 €, Váš bonus sa vypočíta ako 1% z 500 €, t. j. 5 €, bonus vám bude na kartu „dobitý“ v druhom kvartáli nasledujúceho roka.

Kedy sa vypláca bonus?

Bonus sa spravidla vypláca začiatkom druhého kvartála nasledujúceho roka (na začiatku apríla).

Ako sa dozviem o termíne vyplácania bonusu?

O vyplácaní bonusu je zákazník informovaný prostredníctvom:
 • produktových letákov
 • plagátov na predajniach
 • interného rozhlasu
 • webovej a facebookovej stránky

Ako zistím výšku svojho bonusu?

Výšku vášho bonusu zistíte pri predložení vašej nákupnej karty pri pokladni. Pokladník vás na základe požiadania bude informovať o výške vášho bonusu.

Ako si uplatním bonus?

Bonus vám v nasledujúcom roku vložíme (dobijeme) na vašu nákupnú kartu. Bonus si môžete uplatniť naraz alebo postupne pri spätnom (opätovnom) nákupe na ktorejkoľvek z predajni Terno, Moja Samoška alebo Hypernova (s výnimkou čerpacích staníc Hypernova).

Je možné uplatniť bonus aj na „malú“ dodatkovú kartu?

Nie, bonus nie je možné uplatniť na „malú“ dodatkovú kartu, iba na „veľkú“ hlavnú kartu.