Zisti výšku svojho bonusu za rok 2016!

Zadaj 13 miestne číslo z vernostnej karty a klikni na „Zisti výšku bonusu“

15 €

Výška priznaného bonusu za nákupy zrealizované za rok 2016.

Informácia o výške bonusu nezohľadňuje jeho čerpanie v čase.
Bonus je možné uplatniť v termíne od 6.4. do 30.6.2017.

Ľutujeme, k danej karte nie je priznaný bonus za rok 2016.
(tzn., že na danej karte neboli v roku 2016 zrealizované žiadne nákupy)

Zadaj, prosím, platné čislo vernostnej karty.