Informácie pre médiá

    Otázky ohľadom našej spoločnosti pre potreby mediálnych výstupov, prosím, smerujte na:


    Tatiana Kubišová, 0905 724 022
    press@kreativkolektiv.com